Dit minisymposium richt zich op mensen met een verstandelijke beperking. Werk je in de GGZ dan denk je wellicht “dan is dit niets voor mij”. Bedenk je dan nog even want onderzoek laat zien dat ongeveer 30 tot 70 (!) % van de volwassen patiënten in de GGZ een licht verstandelijke beperking (LVB) heeft. Én er zijn aanwijzingen dat gemiddeld 40% van deze groep een PTSS heeft, en last but not least weten we ook dat zij niet of onvoldoende profiteren van de standaard protocollen voor diagnostiek en behandeling in de GGZ.

Laat je in dit minisymposium inspireren over traumadiagnostiek en EMDR-therapie bij mensen die niet zo goed of zelfs helemaal niet kunnen communiceren en reflecteren en die afhankelijk zijn van anderen om goed te kunnen functioneren.

Welke aanpassingen zijn nodig om de traumageschiedenis en de daaraan gerelateerde klachten goed in beeld te brengen? Hoe zit het met stressoren bij mensen met een LVB, hoe verhouden die zich tot traumatische gebeurtenissen en wat betekent dit voor de behandeling? Aan welke aanpassingen moet je denken als je EMDR toepast? Hoe kun je een intensieve EMDR behandeling met roterende therapeuten bieden aan volwassenen met een LVB en ernstige gedragsproblemen die residentieel wonen? En hoe pas je traumadiagnostiek en EMDR toe bij mensen met een matige of ernstige verstandelijke beperking die niet of nauwelijks taal hebben? Aan de hand van laatste wetenschappelijke inzichten en eerste resultaten van lopende onderzoeken, casuïstiek en ondersteunend videomateriaal krijg je antwoord op deze vragen en ben je hopelijk geïnspireerd om hier in de praktijk mee aan de slag te gaan.

Sprekers