In deze workshop zul je leren over de toepassing van de EMDR verhalenmethode bij de doelgroep volwassenen met PTSS en een (matige of ernstige) verstandelijke beperking en/of een ontwikkelingsleeftijd onder de 4 jaar.

Je leert hoe groot deze doelgroep eigenlijk is (spoiler alert: veel groter dan vaak gedacht wordt!), hoe vaak PTSS in deze doelgroep voorkomt en onder- of mis-gediagnosticeerd wordt en welke gevolgen dat kan hebben. Je leert hoe je mis-diagnostisering kan voorkomen en hoe je PTSS in deze doelgroep herkent en classificeert.
Ook zul je leren over de mogelijkheden, moeilijkheden en bijzonderheden van het behandelen van PTSS-klachten bij deze doelgroep middels de EMDR-verhalenmethode (Lovett, 1999;2015; De Roos & Beer, 2017). Je leert hoe je in de uitvoering van de procedure samenwerkt met het systeem (netwerk en betrokken professionals), wat er anders is ten opzichte van de behandeling van kinderen met deze methode en hoe je de vertaalslag maakt. Dit alles met aandacht voor de risico’s rondom ‘hervonden herinneringen’ en geïllustreerd aan de hand van casuïstiek.

Verder nemen wij je mee in de ontwikkeling van het eerste op deze doelgroep toegesneden, intensieve behandelprogramma waarin gebruik wordt gemaakt van de EMDR-verhalenmethode. De indicatiestelling, toepassing en eerste voorzichtige resultaten van het programma zullen we toelichten en illustreren aan de hand van casuïstiek . Ook is er ruimte eventueel eigen casuïstiek in te brengen.

Sprekers