In deze workshop, uitdrukkelijk bedoeld voor collega’s werkzaam in basis of specialistische GGZ-praktijken, bespreken we de situatie waarin een client met een verstandelijke beperking, of een vermoeden daarvan, (opeens) bij je in de spreekkamer zit. Wat doe je dan? Doen wat je altijd doet? Of gelijk doorverwijzen naar een gespecialiseerde therapeut?

Het behandelen van mensen met een verstandelijke beperking is niet zo ingewikkeld als het misschien lijkt. Het vraagt wel alertheid om een verstandelijke beperking (tijdig) te herkennen en je behandelprotocol iets aan te passen, zodat de client optimaal van de EMDR kan profiteren. In deze workshop wordt aandacht besteed aan:

· Bij welke signalen je alert moet zijn dat er (misschien) sprake is van een verstandelijke beperking bij je client. Hoe kun je dat nader onderzoeken?

· Wat dit betekent voor je casusconceptualisatie en de toepassing van het EMDR-protocol.

Het doel is dat aan het eind van de workshop je vertrouwen is gegroeid: EMDR voor mensen met een verstandelijke beperking? Dat ga ik DOEN!

Sprekers