Deze labpitch gaat over een onderzoek naar de toepasbaarheid en effectiviteit van EMDR als behandeling voor PTSS bij patiënten met niet-aangeboren hersenletsel door een CVA of traumatisch hersenletsel. PTSS komt vaak voor na niet-aangeboren hersenletsel en gaat gepaard met slechter herstel van het hersenletsel en een lagere kwaliteit van leven. Ondanks de effectiviteit van EMDR voor PTSS in verschillende patiëntpopulaties, werd nog niet eerder gecontroleerd onderzoek verricht naar EMDR bij patiënten met niet-aangeboren hersenletsel.

Data werden verzameld in een non-concurrent multiple baseline single-case experimental design studie bij vier deelnemers. De duur van de baselinefase was gerandomiseerd (twee, drie of vier weken), waarna maximaal tien wekelijkse sessies EMDR met het standaardprotocol en twee follow-up fasen (na behandeling en na drie maanden) volgden. Gedurende alle fasen vonden dagelijkse en wekelijkse zelfrapportagemetingen van PTSS-symptomen plaats. In de baseline, fase na behandeling en drie maanden na het einde van de behandeling werd een klinisch interview voor PTSS afgenomen. Visuele analyse, Tau-U en de Reliable Change Index werden gebruikt om verandering tussen de fasen te onderzoeken.

Alle deelnemers lieten een daling zien in de zelfgerapporteerde PTSS-symptomen tussen baselinefase en behandelfase, significant bij drie deelnemers, en tussen behandelfase en fase na behandeling, significant bij alle deelnemers. Verbeteringen waren behouden na drie maanden. Veranderingen in de resultaten van het klinisch interview waren significant voor alle deelnemers, en aan de criteria voor PTSS werd door geen van de deelnemers meer voldaan na de behandeling en drie maanden na het einde van de behandeling. Er werden geen aanpassingen gedaan in het standaardprotocol EMDR.

De resultaten suggereren dat EMDR toepasbaar en effectief is als behandeling voor PTSS bij patiënten met niet-aangeboren hersenletsel.

Sprekers