De Depressieve Stoornis is één van de meest voorkomende psychische stoornissen in de adolescentie met een ernstig risico op een ongunstige ontwikkeling later in het leven. Bestaande behandelingen zoals CGT zijn beperkt in effectiviteit en hebben hoge uitval- en terugvalpercentages. Er is veel literatuur gepubliceerd over het verband tussen ingrijpende/traumatische ervaringen en het ontwikkelen en onderhouden van een depressieve stoornis, maar de effectiviteit van een traumagerichte behandeling hiervoor is nauwelijks onderzocht.

De RCT die in deze pitch gepresenteerd wordt had als doel de effectiviteit van EMDR als op zichzelf staande interventie bij adolescenten (N = 60) met de diagnose Depressieve stoornis vast te stellen. In deze pitch worden zowel de opzet als de (nog niet gepubliceerde!) uitkomsten van deze RCT gepresenteerd.

Getoond wordt of EMDR (6 sessies) effect had op de depressieve klachten (CDI-2), het percentage patienten dat voldeed aan de DSM-5-criteria voor een Depressieve stoornis (klinisch interview; K-SADS-PL-5), en op comorbide klachten (PTSS-klachten (KJTS), CATS), angstklachten (SCARED) en sociale-emotionele klachten (SDQ) ten opzichte van de wachtlijstconditie. Ook wordt getoond of de afname van depressieve klachten voorspeld wordt door het niveau van PTSS-symptomen, het gezinsdisfunctioneren en het niveau van emotioneel misbruik en verwaarlozing bij baseline.

De belangrijkste vraag die in deze pitch beantwoord wordt is of EMDR als traumagerichte korte interventie effectief is voor adolescenten met een Depressieve stoornis als primaire diagnose.

Literatuurbron:

De opzet van deze RCT is uitgebreid beschreven in Paauw, C.C., de Roos, C., Koornneef, M.G.T. et al. Eye movement desensitization and reprocessing for adolescents with major depressive disorder: study protocol for a multi-site randomized controlled trial. Trials 24, 206 (2023). https://doi.org/10.1186/s13063-023-07226-y

Sprekers