Deze labpitch gaat over de uitkomsten van een onderzoek naar EMDR bij een patiënt met een historie van zedendelicten en een seksverslaving.

We bespreken de manier waarop we het EMDR-verslavingsprotocol hebben ingezet om langdurig online en offline compulsief seksueel gedrag te verminderen bij een individu die zich op vrijwillige basis meldde bij een ambulant forensisch centrum voor behandeling. We bespreken welke traumata zijn behandeld.

We bespreken hoe we met een single case multiple baseline design deze behandeling hebben geëvalueerd. We bespreken daarin hoe we naast zelfrapportage gebruik hebben gemaakt van fysiologische data aan de hand van een smartwatch, om de voortgang op de behandeldoelen te monitoren.

De resultaten van dit onderzoek zijn beloftevol: zowel fysiologische uitkomsten als de zelfrapportage van de cliënt duiden op afname van craving, een afname van compulsief seksueel gedrag, en een verbetering van zijn zelfbeeld.

Als je deze labpitch hebt bijgewoond, ben je op de hoogte van de eerste bevindingen van de impact van EMDR op seksuele verslaving bij mensen met een historie van zedendelicten. Dit rechtvaardigt verdere ontwikkeling en inzet van een specifiek op deze problematiek afgestemd EMDR-protocol.

Sprekers