Achtergrond
Ook jonge kinderen maken traumatische gebeurtenissen mee en kunnen ten gevolge hiervan PTSS en een brede range aan trauma-gerelateerde klachten ontwikkelen. EMDR is een bewezen effectieve traumabehandeling voor volwassenen en kinderen van 8 tot 18 jaar, echter onderzoek bij kinderen jonger dan 8 jaar is schaars. Gezien de hoge prevalentie van PTSS in deze doelgroep, is er een urgentie om de wetenschappelijke evidentie voor het effect van traumabehandeling bij jonge kinderen te vergroten en deze via gedegen onderzoek te evalueren. In deze labpitch worden resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de effectiviteit van EMDR bij kinderen van 1,5 tot 8 jaar met PTSS.

Doel
Onderzoeken of EMDR effectief is in het verminderen van PTSS-klachten/diagnose, comorbide emotionele- en gedragsproblemen, en opvoedbelasting bij de ouders.

Methode
Er is gebruik gemaakt van een multiple baseline Single Case Experimental Design om de effectiviteit van EMDR te bepalen bij 19 kinderen met PTSS, in behandeling bij het MOC ‘t Kabouterhuis en het Emma Kinder Ziekenhuis (Amsterdam UMC). De lengte van de baseline fase (wachttijd) werd gerandomiseerd. Primaire uitkomsten zijn het wel/niet voldoen aan een PTSS diagnose beoordeeld d.m.v. een gestructureerd klinisch interview, en de ernst van de PTSS symptomen, waarbij ouders ook dagelijks via een app de drie meest ernstige traumaklachten van hun kind rapporteerden. Secondaire uitkomsten zijn de ernst van emotionele- en gedragsproblemen bij het kind en opvoedingsstress bij ouders. Deze klachten zijn beoordeeld via gestandaardiseerde vragenlijsten die afgenomen zijn voor de start van de baselinefase, voor start van de EMDR-behandeling, twee weken na behandeling en bij follow-up 3 maanden na behandeling. Deelnemers kregen maximaal zes EMDR-sessies van 1 uur aangeboden. Dit is het eerste gecontroleerde EMDR onderzoek waarbij kinderen in de leeftijd van 1.5 tot 4 jaar zijn geïncludeerd.

Resultaten
In de labpitch zullen de resultaten van deze studie gepresenteerd worden. Op dit moment worden de laatste analyses gedaan en publicatie voorbereid.

Sprekers