Inmiddels weten we dat trauma een belangrijke rol speelt in het ontstaan van psychose en begrijpen we ook steeds beter via welke mechanismen dat gebeurt. Traumabehandeling wordt dan ook steeds meer een onderdeel van een behandeling van mensen met psychotische klachten. In de praktijk ontstaat er door deze nieuwe kijk ook verwarring: Waar moet ik beginnen? Wanneer zet ik traumaverwerking in? En wanneer niet?

In deze workshop gaan David van den Berg en Paul de Bont in op het verschil tussen trauma-geïnformeerde behandelingen zoals CGT of schematherapie, en trauma-gerichte behandelingen zoals EMDR – en hoe deze kunnen samenkomen! Ze bespreken via welke mechanismen trauma bijdraagt aan het ontstaan en in standhouden van psychosen.

Op dit moment is CGT volgens de Zorgstandaard Psychose een eerste keus behandeling. In de CGTp behandeling kunnen in de assessment fase allerlei factoren gevonden worden, die bij deze patiënt actueel van invloed zijn op de instandhouding van diens psychose. Trauma is een van die factoren. Bij menig patiënt blijkt dat trauma een causale rol speelde in de totstandkoming van psychose. En dat -belangrijker nog- actuele herinneringen aan trauma’s meespelen in de instandhouding van psychoseklachten. Het is daar dat EMDR een belangrijke rol kan spelen.

In de workshop wordt een theoretisch onderbouwd, gefaseerd en ‘modulair’ model voor de behandeling van psychose gepresenteerd en interactief gediscussieerd over en geoefend met elementen uit het model. Een CGTp behandeling bestaat vrijwel altijd uit meerdere fasen of modulen bestaat. EMDR therapie kan er daar éen van zijn. We bespreken samen het proces van de casusconceptualisatie, doelen stellen, behandelplan maken, beoordelen of traumagerichte behandeling aangewezen is, en zo ja, verwerken van relevante traumaherinneringen die op directe wijze de psychose in standhouden.

Na de workshop kunnen deelnemers met argumenten de keuze maken of ze wel of niet in een behandeling van psychotische stoornissen gaan doorpakken met traumabehandeling en wanneer ze iets anders moeten toevoegen. CGT basiskennis is voor deze workshop aanbevolen.

Sprekers