Deze workshop gaat over het inzetten van EMDR binnen KINGS, dit is een gefaseerd behandelmodel (Kind IN Gezond Systeem: KINGS) in een klinische setting voor kinderen met (gedrags)problemen en hun ouders. De kinderen en hun ouders zijn blootgesteld aan ingrijpende interpersoonlijke gebeurtenissen, zoals huiselijk geweld, verwaarlozing, seksueel misbruik en geweld door leeftijdsgenoten (fysiek en/of emotioneel). KINGS richt zich op traumaverwerking bij het kind en de ouders en op het vergroten van opvoedvaardigheden van ouders.

In deze workshop zullen we eerst aandacht besteden aan een beschrijving van de doelgroep waar KINGS zich op richt. Vervolgens wordt het KINGS-behandelmodel toegelicht aan de hand van een beschrijving van de structuur en inhoud van de behandeling. We staan stil bij de empirische evidentie van het behandelmodel en bespreken belangrijke aandachtspunten ten aanzien van EMDR. Dit laatste doen we aan de hand van een casus en videomateriaal.

Sprekers