Met het thema ‘EMDR all inclusive! Oog voor iedereen’ wil de VEN benadrukken dat zij ernaar streeft EMDR toegankelijk te maken voor eenieder die dat nodig heeft.

Indra Spierts [zij/haar] en Yassine Abousalama [hij/hem] zullen in deze workshop nader toelichten waarom Gender Sensitiviteit én Inclusiviteit in de zorg van belang is. Inclusiviteit is het creëren van een safe-space waarin alle individuen ongeacht: hun achtergrond, cultuur, genderidentiteit, seksuele oriëntatie, religie, etniciteit, scholing, leeftijd fysieke en mentale mogelijkheden, zich welkom en gewaardeerd voelen en gelijkwaardige kansen krijgen. Tegelijkertijd blijkt uit diverse onderzoeken dat trans personen zeven keer vaker slachtoffer zijn van geweld en blijkt 43% procent van de trans personen discriminatie mee te maken op de werkvloer (Humanistisch Verbond, 2023).

Door te spreken over Gender Sensitieve Inclusieve Zorg willen we professionals uitnodigen om barrières in de behandelkamer te identificeren en te elimineren. Dit vraagt ook zelfreflectie op de persoonlijke en professionele attitude.

Inclusie uitdragen, vraagt ook om zicht te hebben op de eigen persoonlijke en sociale identiteit als hulpverlener. Dit kan met behulp van de tool: GRRRAAACCEEESSS. Deze tool biedt mogelijkheden om zicht te creëren op eventuele [individuele/ groeps-] privileges ten opzichte van andere kwetsbare individuen en groepen in een maatschappij.

In deze workshop zal aandacht besteed worden aan de volgende onderwerpen:

  • Genderidentificatie: de kracht van taal
  • Genderdiversiteit én misgenderen in de zorg: wat is het en hoe hierop af te stemmen?
  • GGRRAAACCEEESSS: de kracht van het weten én niet weten
  • Verscheidenheid aan trauma’s bij cliënten met genderdysforie
  • Trauma sensitieve behandeling: implicaties en kansen in EMDR-behandelingen
  • Mogelijk komt een vrouw (cliënte) mee naar de workshop om haar genderbevestigende behandeling toe te lichten.

Sprekers