In deze labpitch wordt een systematische literatuurreview gepresenteerd over toepassing van EMDR bij volwassenen met somatische comorbiditeit in de medische setting.

Het geeft een overzicht van de toepassing van EMDR in verschillende medische domeinen met verschillende uitkomstmaten. Voorts wordt de wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit van EMDR in deze verschillende toepassingsvelden beschreven.

Na het volgen van deze labpitch ben je in vogelvlucht op de hoogte van de huidige toepassing van EMDR in het medisch werkveld en wordt je geprikkeld over toekomstige toepassing van EMDR.

Sprekers