Voordat het EMDR-standaardprotocol kan worden toegepast, moet het voor patiënt en therapeut duidelijk zijn wat de klacht is waaraan gewerkt zal worden, welke mentale representaties zodanig met de klacht verbonden zijn, dat het verwerken daarvan tot klachtenreductie zal leiden en in welke volgorde de herinneringen verwerkt zullen worden.

Deze pre-conferentieworkshop duikt diep in de traumasensitieve zoekstrategie de Tijdlijnroute, voorheen aangeduid als ‘Linksom.’ De workshop heeft tot doel kennis en vaardigheden aan te reiken om deze casusconceptualisatie-route optimaal te kunnen toepassen, waardoor de juiste herinneringen worden geselecteerd die de klachten aansturen en middels het EMDR-standaardprotocol bewerkt kunnen worden.

Naast theoretische uitleg over de toepassing van de Tijdlijnroute, wordt deze route gedemonstreerd en vervolgens geoefend door de cursisten aan de hand van begeleide oefeningen.

Aan het einde van deze workshop zullen deelnemers zijn uitgerust met de kennis en praktische vaardigheden om de Tijdlijnroute met vertrouwen toe te passen in hun EMDR-praktijk. Deelnemers zullen een uitgebreid begrip krijgen van hoe ze de Tijdlijnroute effectief kunnen inzetten, waardoor hun vaardigheid in EMDR-therapie wordt verbeterd.

Sprekers