Het merendeel van de kinderen vindt het lastig om over traumatische ervaringen te praten en zal er niet op eigen initiatief over beginnen. Terwijl praten over trauma met belangrijke anderen en vervolgens passende emotionele steun krijgen, de kans op het ontwikkelen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) verkleint. Daarnaast heeft (het gebrek aan) emotionele steun effect op het resultaat van je traumabehandeling. In deze workshop leer je hoe je een kind kan stimuleren om het gesprek over traumatische ervaringen aan te gaan én hoe je hier vervolgens als hulpverlener een adequate sociale steun-reactie op kan geven. Daarnaast wordt stilgestaan bij hoe je binnen je traumabehandeling deze vaardigheden ook kan leren aan ouders en andere belangrijke steunfiguren van het kind.

Sprekers