Holmes e.a. (2007) waren een van de eerste onderzoeken die vaststelden hoe deelnemers, wanneer ze suïcidaal zijn, mentale beelden gerelateerd aan suïcidaliteit ervaren. Recente bevindingen suggereren dat het zich mentaal inbeelden van eigen suïcide geassocieerd kan zijn met een verhoogd risico op suïcidaal gedrag. Een recente gerandomiseerde klinische trial (Simagery project) heeft aangetoond hoe een verkorte EMDR-aanvullende behandeling (binnen het project genoemd EMDT: Eye Movement Dual Task), bovenop de reguliere zorg, de ernst en aanwezigheid van suïcidale flashforwards (ofwel ‘suïcidale intrusies) verminderde. De studie benadrukt het belang van het aanpakken en behandelen van suïcidale intrusies als een belangrijke nieuwe benadering in suïcidepreventie strategieën.

In deze workshop wordt het Simagery project kort besproken, evenals de delen van het EMDR-behandelprotocol die werden toegepast bij het behandelen van de suïcidale intrusies. Vervolgens wordt er uitleg gegeven over de kenmerken en uitingen van de suïcidale intrusies, hoe deze doelgroep er precies uitziet en hoe suïcidale intrusies het beste uitgevraagd kunnen worden.

Na de workshop zijn deelnemers geïnformeerd over wanneer een vereenvoudigde variant van EMDR kan worden toegepast bij het behandelen van suïcidale intrusies, de specifieke effecten van de behandeling en bepaalde kenmerken en uitingen van de suïcidale intrusies.

Sprekers