Voordat het EMDR-standaardprotocol kan worden toegepast, moet het voor patiënt en therapeut duidelijk zijn wat de klacht is waaraan gewerkt zal worden, welke mentale representaties zodanig met de klacht verbonden zijn, dat het verwerken daarvan tot klachtenreductie zal leiden en in welke volgorde de herinneringen verwerkt zullen worden.

Deze pre-conferentieworkshop richt zich op de Opvattingenroute, een doorontwikkeling van de ‘EMDR Rechtsom’ zoals geformuleerd door (Ten Broeke et al., 2012). De Opvattingenroute is een zoekstrategie om relevante herinneringen te selecteren voor EMDR-therapie, waarbij deze herinneringen in het hier-en-nu gevoelsmatig bewijsmateriaal vormen voor een disfunctionele opvatting die de betreffende klacht aanstuurt. De workshop omvat theoretische uitleg over deze casusconceptualisatie-route, een video-demonstratie en actieve oefeningen door de deelnemers.

Na deze workshop zijn deelnemers volledig up-to-date om de Opvattingenroute toe te passen binnen traumaverwerkingstherapie. Ze zullen in staat zijn om de casusconceptualisatie-route te gebruiken, vooral in situaties waar de klachten van de patiënt het best begrepen kunnen worden als het resultaat van herhaalde activering van bepaalde opvattingen. De desensitisatie van ‘oud zeer’ middels het EMDR-standaardprotocol wordt beschouwd als een middel om de kracht van het bewijsmateriaal achter deze opvattingen te verminderen.

Sprekers